Nəşr satışı yoxdur

“İnformatika” vəsaiti tələbələr, bakalavrlar, doktorantlar, dissertantlar, magistraturaya və vakant iş yerlərinə qəbula hazırlaşanlar üçün tərtib edilmişdir. İnformatika üzrə magistraturaya qəbul proqramına uyğun hazırlanmış bu vəsaitdə  bütün mövzuların nəzəri şərhi test tapşırıqları ilə müşayiət olunur. Bu da qəbula hazırlaşanlara həm öz bilik və bacarıqlarını artırmağa, həm də hazırlıq səviyyələrini testlər vasitəsilə yoxlamağa imkan verəcəkdir.

Kitab 13 fəsildən və hər birində 25 test tapşırığı olmaqla sınaq testləri blokundan ibarətdir.
1.  İNFORMATİKA VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI
2.  KOMPÜTER VƏ ONUN TEXNİKİ TƏMİNATI (HARDWARE)
3.  ALQORİTMLƏŞDİRMƏNİN ƏSASLARI
4.  PROQRAM TƏMİNATI (SOFTWARE) VƏ ONUN TƏSNİFATI
5.  ƏMƏLİYYAT  SİSTEMLƏRİ
6.  MICROSOFT WINDOWS 7 ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ
7.  MICROSOFT  WORD 2010 MƏTN  PROSESSORU
8.  MICROSOFT  EXCEL  2010 CƏDVƏL  PROSESSORU
9.  MICROSOFT РОWЕRРОINT 2010  ELEKTRON TƏQDİMAT PROQRAMI
10. VERİLƏNLƏR BAZASI. MICROSOFT ACCESS 2010 VERİLƏNLƏR BAZASININ İDARƏETMƏ SİSTEMİ
11. KOMPÜTER QRAFİKASININ ƏSASLARI
12. KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİ
13. İNTERNET QLOBAL ŞƏBƏKƏSİ

Vəsaiti TQDK-nın qarşısındakı "Abituriyent" köşkündən almaq və ya www.abiturient.az saytından sifariş etmək olar.