Nəşr satışı yoxdur / 2 AZN (PDF)

Mündəricat faylı- Rezidentura_N2_2014_mun.pdf

Tələbə Qəbuluüzrə DövlətKomissiyası 2014/2015-citədrisiliüçünrezidenturayaqəbulelanetmişdir. Qəbulelanınıntammətni, rezidenturayaərizə verənnamizədüçüntəlimat, “Namizədinelektronərizəsi”nindoldurulmaqaydası, onunnümunəsi, rezidenturayaixtisasfənləriüzrə qəbulimtahanı proqramları və digərmateriallarAzərbaycanvə rusdillərində “Rezidentura” jurnalının2-cisayındaçapedilmişdir.

Jurnalı TQDK-nınbinasının yanındakı"Abituriyent" köşkündənalmaqvə yawww.abiturient.azsaytındansifariş etməkolar.