Nəşr satışı yoxdur

Təqdim olunan materialda oğlan və qız abituriyentlərin ixtisas seçimində ifadə olunan istəklərindəki ümumi və fərqli cəhətlər, onların topladıqları balların paylanma histoqramlarının müqayisəsi, həmçinin test tapşırıqlarına cavabları və ali məktəblərə qəbulolma göstəricilərinin müqayisəli təhlili əks olunub.

  • Ad: Qəbul imtahanlarının nəticələrinin gender aspektl
  • Kateqoriya: Statistika