Nəşr satışı yoxdur

 

Kitab buraxılış imtahanlarına hazırlaşanlar, şagirdlər və müəllimlər üçün etibarlı mənbədir. Kitabdan həmçinin pedaqoji yönümlü ali təhsil müəssisələrində və müəllimlər üçün təlim kurslarında metodiki vəsait kimi də istifadə oluna bilər.

Kitabda dinləyib-anlama, oxu, yazı, fonetik və qrammatik materialın sistemli şəkildə verilməsi, hər mövzu üzrə təqdim olunan tapşırıq nümunələri, vəsaitin sonunda verilmiş öyrədici xarakter daşıyan nitq etiketləri və feillərin təsrif cədvəli şagird və abituriyentlərin buraxılış imtahan­larına daha səmərəli şəkildə hazırlaşmalarına kömək edəcəkdir.