8 AZN (onlayn)

Butoplulara DİM (əvvəlki TQDK) tərəfindən  müxtəlif illərdə və müxtəlif təyinatlı imtahanlarda istifadə olunmuş, habelə “Abitu­riyent” jur­nalının ayrı-ayrı say­ların­da dərc edilmiş test modelləri daxildir. Toplulara 2015-2023-cü illərdəali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında istifadə olunmuş testlər də daxil edilmişdir. Tapşırıq­ların 25 faizi isə heç bir imtahanda istifadə olun­mamışdır. Onların müəyyən hissəsi yeni tipli olmaqla test ban­kın­dakı tapşırıq­ların əsas modellərini əhatə edir və bu tapşırıqların gələcəkdə imtahan­lara düşməsi istisna olunmur.

Materialların həcminin genişliyi nəzərə alınaraq toplular 2 hissədə tərtib edilib. Hər hissənin sonunda tapşırıqların düzgün cavablarının dərc edilməsindəməqsəd şagird və abi­turiyent­lərə testlərlə müstəqil, repetitor köməyinə müraciət etmə­dən işləmək imkanının yara­dıl­masıdır.