| Bilik yarışının öncülləri | I qrup | II qrup | III qrup | IV qrup
I QRUP / 2018
Səhifə № 9

QULİYEVA ŞƏFA İLQAR

Topladığı bal: 619

Qəbul olduğu ali məktəb: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində), dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: ASTARA RAYONU Ərçivan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (F.Qasımov adına)

CƏBRAİLLİ MƏHƏMMƏD TALEH

Topladığı bal: 619

Qəbul olduğu ali məktəb: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris ingilis dilində), dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: ABŞERON RAYONU Qobustan tam orta məktəbi (əvvəlki Qobustan ümumi orta məktəbi)

ABBASOVA ƏMİNƏ ELŞAD

Topladığı bal: 618

Qəbul olduğu ali məktəb: Bakı Dövlət Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Riyaziyyat müəllimliyi, dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU 136 nömrəli tam orta məktəb

İBRAHİMOV ZİYA ƏLƏDDİN

Topladığı bal: 617

Qəbul olduğu ali məktəb: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Neft-qaz mühəndisliyi, dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: SUMQAYIT ŞƏHƏRİ 19 nömrəli tam orta məktəb

MURADOV ELTUN RÖVŞƏN

Topladığı bal: 617

Qəbul olduğu ali məktəb: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində), dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU 287 nömrəli "Zəkalar" liseyi

KƏRİMZADƏ TAMERLAN CAMAL

Topladığı bal: 617

Qəbul olduğu ali məktəb: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Neft-qaz mühəndisliyi, dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ 8 nömrəli şəhər tam orta məktəbi

SUBHANOV EMİL MEHMAN

Topladığı bal: 617

Qəbul olduğu ali məktəb: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: İnformasiya texnologiyaları, dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU 101 nömrəli tam orta məktəb

NOVRUZOVA NƏZRİN ŞAHİN

Topladığı bal: 616

Qəbul olduğu ali məktəb: Bakı Dövlət Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Riyaziyyat müəllimliyi, dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU 34 nömrəli tam orta məktəb

BAĞIROVA JALƏ MÜBARİZ

Topladığı bal: 614

Qəbul olduğu ali məktəb: Bakı Dövlət Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Riyaziyyat (tədris ingilis dilində), dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: QUBA RAYONU Təbiət fənləri üzrə 2 nömrəli şəhər məktəb-liseyi (A.Məmmədov adına) (əvvəlki 2 nömrəli şəhər orta məktəbi)

ƏLİYEV NİHAD QASIM

Topladığı bal: 614

Qəbul olduğu ali məktəb: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Kompüter elmləri, dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU BDU-nun nəzdində "Gənc istedadlar" liseyi

ƏLİMƏMMƏDOVA FİDAN ZABİT

Topladığı bal: 614

Qəbul olduğu ali məktəb: Bakı Mühəndislik Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Sistem mühəndisliyi, dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU 120 nömrəli tam orta məktəb

MAHMUDOVA SÜRAYYƏ KAMAL

Topladığı bal: 614

Qəbul olduğu ali məktəb: Bakı Dövlət Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Riyaziyyat müəllimliyi, dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: AĞSU RAYONU 5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (F.P.Mirzəyev adına) (01.10.2009-cu il tarixinədək şəhər internat orta məktəbi)

ƏSGƏROV NİHAD RAFƏT

Topladığı bal: 614

Qəbul olduğu ali məktəb: "ADA" Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində)

Bitirdiyi məktəb: CƏLİLABAD RAYONU Alar kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (Heydər Əliyev adına)

BƏXTİYAROV SƏHMAN RAVEL

Topladığı bal: 613

Qəbul olduğu ali məktəb: Xəzər Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində), dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: GƏNCƏ ŞƏHƏRİ 31 nömrəli şəhər tam orta məktəbi

PİRMƏTOV FARİZ FƏRRUX

Topladığı bal: 612

Qəbul olduğu ali məktəb: Xəzər Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində), dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: QUSAR RAYONU 1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi

MƏLİKOVA NƏRGİZ MEHMAN

Topladığı bal: 612

Qəbul olduğu ali məktəb: Bakı Dövlət Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Riyaziyyat müəllimliyi, dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU 87 nömrəli tam orta məktəb

İSMAYILZADƏ İLAHƏ MİRZƏ

Topladığı bal: 611

Qəbul olduğu ali məktəb: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: İnformasiya texnologiyaları, dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU 80 nömrəli tam orta məktəb

İSMAYILOV ƏKBƏR MEHMAN

Topladığı bal: 611

Qəbul olduğu ali məktəb: Xəzər Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində), dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU 73 nömrəli tam orta məktəb

ALXANOVA ARZU ASƏF

Topladığı bal: 611

Qəbul olduğu ali məktəb: Bakı Mühəndislik Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Fizika müəllimliyi (tədris ingilis dilində), dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU 297 nömrəli tam orta məktəb

FƏRMAYILLI MƏMMƏD QEYİS

Topladığı bal: 610

Qəbul olduğu ali məktəb: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Qəbul olduğu ixtisas: Neft-qaz mühəndisliyi, dövlət sifarişli

Bitirdiyi məktəb: İSMAYILLI RAYONU Uştal kənd tam orta məktəbi

Səhifələr: <<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >   >>  
Uğur əldə etmək uçun qarşınızda real bir məqsəd olmalıdır. Yüksək nəticənin, ali təhsil almağın sizin gələcək həyatınızı həll etməyi haqqda düşünün. Məqsədyönlü çalışmaq bəzi fədakarlıqlar tələb edə bilər, amma yorucu hazırlıq müddəti ərzində vaxtınızdan düzgün istifadə edin. Valideynlərinizə, dostlarınıza, əyləncəyə də vaxt ayırın.

ƏSGƏROVA TƏHMİNƏ MƏHƏMMƏD QIZI

696 bal, 2016-cı il

Qəbul imtahanına hazırlaşmaq çətin və məsuliyyətli işdir. Hazırlıq üçün bir hədəfiniz olmalıdır. Nəyi arzuladığınızı və nə uğrunda mübarizə apardığınızı bilməlisiniz. Hazırlıq müddətində bəzi əyləncələrdən uzaq durmalı və diqqətinizi sadəcə dərslərə yönəltməli, çox çalışmalısınız. Unutmayın ki, zəhmətsiz uğur yoxdur. İnanın ki, universitetə girməyin sevinci və qüruru sizə bütün əziyyətlərinizi unutduracaq.

İSMAYILOVA AYGÜL ELŞƏN QIZI

692 bal, 2016-cı il

Çox çalışmaq, məqsədyönlü olmaq, əzmkarlıq göstərmək, vaxtlarını düzgün bölmək, dərslərinə məsuliyyətli yanaşmaq və əlbəttə ki, özünə inanmaq.

QASIMZADƏ NAİL İBRAHİM OĞLU

692 bal, 2016-cı il

Dərslərə müntəzəm şəkildə hazırlıqlı gəlsinlər, müəllimlərin dediklərinə diqqətlə qulaq assınlar, mütəmadi olaraq əlavə ədəbiyyatlardan istifadə etsinlər, daha geniş məlumat almaq üçün əlavə mənbələrdən istifadə etsinlər.

RƏŞİDOV ƏLİ CANBAXIŞ OĞLU

686 bal, 2016-cı il

Abituriyentlər hazırlaşma prosesinə son 2 ildə başlamamalıdır. Ümumiyyətlə, şagird təhsil dövründə dərslərinə hər gün müntəzəm hazırlaşmalıdır. Əks halda 5 fənn üzrə 6-7 illik dərs materialını 2 ildə mükəmməl şəkildə mənimsəyib yüksək nəticə göstərmək mümkün deyil.

İSAYEV TURAN FƏYYAZ OĞLU

686 bal, 2016-cı il

Bütün hazırlıq dövründə test toplularından və “Abituriyent” jurnalından istifadə etməyin çox böyük faydası olacaq.

SALAMOV SABİR ELDAR OĞLU

644 bal, 2016-cı il

Əgər həqiqətən universitetə qəbul olmaq arzusundasınızsa, yorulmadan çalışın və daim müsbət düşünün. Bəzən hazırlığın ortasında (yəni fevral, mart) insan çox bezir. Hər şeydən uzaqlaşmaq istəyir. Əgər bu mənfi fikirləri atıb gücünüzü dərslərə səfərbər etsək, yüksək nəticə göstərmək daha da asanlaşır.

SULTANOV ÜLVİ SAMİR OĞLU

642 bal, 2016-cı il

Bütün hüquqlar qorunur © 2020 "Abituriyent" jurnalı